Психологічний феномен віри при невротичних розладах

Нами обстежено 64 хворих, які знаходились на стаціонарному лікуванні у обласній клінічній психоневрологічній лікарні з діагностованим невротичним розладом. Підбір пацієнтів проводився за критеріями феноменологічної схожості та невротичної належності психопатологічних проявів. Метою дослідження було встановлення залежності розвитку невротичного впливу ступеню релігійності на формування та особливості синдромокомплексу. Були застосовані клініко-анамнестичний та експериментально-психологічний метод (опитувальник релігійності та тест рівня невротизації та психопатизації (РНП).

Було виділено 5 ступенів релігійності з відповідними критеріями: I - невіруючі; II - віруючі без дотримання атрибутів віри; III - віруючі, нестійкі переконання; IV - віруючі, стійкі переконання; V - віруючі, всепоглинаючі переконання. Відповідно у I групі рівень невротизації - 38,6; психопатизації - 37,6; у II групі рівень невротизації - 32,6; психопатизації - 30,8; у III групі рівень невротизації - 28,4; психопатизації - 27,1; у IV групі рівень невротизації - 20,4; психопатизації - 18,2; у V групі рівень невротизації - 16,2; психопатизації - 12,0.

Таким чином, із зростанням сили віри спостерігалось зниження рівнів невротизації та психопатизації. Зроблений висновок про те, що віруюча людина захищена від невротичних проявів більше, ніж людина невіруюча. Крім того, коли у пацієнтів розвиваються невротичні розлади, то віруючі звертаються до лікаря швидше, ніж невіруючі, а тривалість хвороби і її симптоми у віруючих зменшуються протягом короткого часу.
О. П. Венгер (Київ, Україна), О. С. Чабан (Тернопіль, Україна)


Публікується за виданням «Психиатрия и религия на стыке тысячелетий». Сборник научных работ Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3 (Сабуровой дачи) и Харьковской медицинской академии последипломного образования / Под общ. ред. П. Т. Петрюка, Р. Б. Брагина. - Харьков, 2006. - Т. 4. - С. 24. «Новости украинской психиатрии»
 
7 июня 2006 admin
 

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ

 • Смерть в уяві хворого шизофренією
 • Бог в трансценденції аналітичних відносин
 • Значення релігії в ресоціалізації психічно хворих
 • Два шляхи до зцілення душі людини
 • Психиатрия и религия на стыке тысячелетий
 •  
   
  Раздел форума
  Обсуждаемая тема
  Автор сообщения
  Время